Regelverk og personvernreglerhttps://shop.nofir.no/vilkar-og-be5ngelser/privacy-policy/

Hvem vi er
Ekte kommunikasjon AS er et norsk selskap med kontor i Oslo. Org nr 928 989 003. Daglig leder er Erlend Skaug Ingebrigtsen.

Vår ne"stedsadresse er: www.ektekommunikasjon.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Vi samler inn informasjon fra kontaktskjema, hvor brukere av ne"siden selv kan skrive inn navn, e-post eller annen info for å komme i kontakt med selskapet.

Informasjonen som logges fra bruk av nettsiden kan ikke spores tillbake til den enkelte bruker.

Hvem vi deler din informasjon med

Wordpress
Igjennom Wordpress kan man se trafikk på ne"siden, og eventuelle kommentarer eller informasjon lagt inn igjennom kontaktskjema. Du kan lese mer om Wordpress sine GDPR-retningslinjer her.

Google Analytics
Igjennom Google Analytics kan man se trafikk på nettsiden. Her lagres IP-adresser og gir oversikt over besøksmønstre. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics innsamles ikke personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.Som hovedregel tar vi kun vare på opplysninger om deg så lenge vi trenger dem til de formål som opplysningene er samlet inn til, og vi ikke lenger er lovpålagt å beholde dem.


Rettighetene dine når det gjelder opplysninger om deg

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til kontakt@ektekommunikasjon.no

Dersom de registrerte opplysninger ikke er rik5ge eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold 5l personopplysningsloven.

Kommentarer

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. De"e gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.
Powered by Webflow